Lupin Zero จอมโจรลูแปง ตอนที่ 1-6 ซับไทย

Lupin Zero จอมโจรลูแปง ตอนที่ 1-6 ซับไทย

เรื่องราวของ “Lupin” ในวัยเด็กตอนอายุได้ 13 ปี ซึ่งเนื้อเรื่องจะอยู่ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ช่วงปี 1960 ซึ่งเราจะได้เห็นชีวิตของ Lupin ที่ยังไม่มีอะไรแต่กลับฉายแววเรื่องการเป็นจอมโจรตั้งแต่ยังเด็ก แน่นอนว่าเราจะได้รู้เรื่องราวที่ทำให้ชีวิตของ Lupin เปลี่ยนไปตลอดกาล รวมถึงชะตากรรมของโลกด้วย!?

ดูต่อจาก Lupin Zero จอมโจรลูแปง ตอนที่ 1-6 ซับไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *