Perfect World (Wanmei Shijie) โลกอันสมบูรณ์แบบ ตอนที่ 1-86 ซับไทย

Perfect World (Wanmei Shijie) โลกอันสมบูรณ์แบบ ตอนที่ 1-86 ซับไทย

การเกิดมาในโลกที่ไม่เหมือนใครซึ่งหมู่บ้านต่างๆต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ Shi Hao ซี่งเป็นอัจฉริยะที่ได้รับพรจากสวรรค์ที่เกิดภายใต้สภาวะที่ย่ำแย่ที่สุด ตระกูลของเขามีอดีตที่ลึกลับ ในการที่จะลุกขึ้นและกลายเป็นอัจฉริยะที่เขาตั้งใจจะเป็นกลุ่มนี้ต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูกของเขาในขณะที่พวกเขาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่คลั่งไคล้และต่อสู้ในอำนาจกับกลุ่มอื่น การเดินทางของเขาจะนำเขาผ่านดินแดนที่ไม่รู้จักจนกว่าเขาจะสามารถกลายเป็นบุคคลที่สามารถเขย่าโลกได้อย่างแท้จริง

ดูต่อจาก โลกที่สมบูรณ์แบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *