Shi Kong Zhi Xi ศึกอัศวินทะลุมิติ ตอนที่ 1-13 ซับไทย

Shi Kong Zhi Xi ศึกอัศวินทะลุมิติ ตอนที่ 1-13 ซับไทย

เมื่อพลังงานสั่นคลอน เกิดรอยแยกระหว่างโลกและต่างโลก เป็นเส้นทางให้เหล่ามอนสเตอร์มิติอื่นบุกสู่โลก กลุ่มคนผู้มีคุณสมบัติพิเศษตามลิขิตของโชคชะตาลุกขึ้นสู้ปกป้องโลกของพวกเขาเพื่อยับยั้งการรุกรานของพวกมัน

ดูต่อจาก ศึกอัศวินทะลุมิติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *