Tian Mei De Yao Hen (Sweet Bite Marks) รอยกัดนี้หวานนัก ตอนที่ 1-7 ซับไทย

Tian Mei De Yao Hen (Sweet Bite Marks) รอยกัดนี้หวานนัก ตอนที่ 1-7 ซับไทย

เรื่องราวความรักโรแมนติกในยุคสมัยที่แวมไพร์ปกครอง เด็กสาวมนุษย์ที่เก็บตัว มีความเป็นตัวของตัวเอง จากแรกเริ่มที่รังเกียจเจ้าชายแวมไพร์ จนกลายเป็นหลงรัก

ดูต่อจาก Tian Mei De Yao Hen (Sweet Bite Marks) รอยกัดนี้หวานนัก ตอนที่ 1-7 ซับไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *